Proiecte finalizate

Societatea civilă implicată în eficientizarea Consiliului Național de Integritate –CNI

După „Ce este și ce ar trebui să fie CNI”, APADOR-CH a demarat proiectul în care și-a propus să aducă la aceeași masă mai multe organizații neguvernamentale, care să lucreze împreună pentru desemnarea a doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Național de Integritate.

Politică fără bariere

APADOR-CH, împreună cu alte 16 organizații ale societății civile, a inițiat campania „Politică fără bariere”, cu scopul de a modifica legislația electorală în sensul liberalizării accesului cetățenilor în politică.

Prezidențiale 2014 – Votează legal, nu-i lăsa pe alții să aleagă pentru tine!

O campanie APADOR-CH pentru stimularea participării la vot și încurajarea cetățenilor să semnaleze derapajele sau fraudele electorale.

Aventura numirii unui reprezentant în Consiliul Național de Integritate

Cum au fost aleși și desemnați doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Național de Integritate - poveste din 2014

Consiliul Național de Integritate – ce este și ce ar trebui să fie?

Un proiect de eficientizare a Consiliului Național de Integritate, prin implucarea societății civile

Studiu FTI privind arestul preventiv și alternativele sale

Proiectul își propune să contribuie la o mai largă înțelegere a modului în care arestul preventiv este folosit în Uniunea Europeană, a motivelor pentru care această măsură este folosită precum și cât de mult se folosesc măsuri alternative la arestul preventiv.

Cursuri de pregătire pentru avocați, privind drepturile inculpaților

Proiectul își propune să contribuie la o mai bună informare a avocaților cu privire la directivele Uniunii Europene prin care se stabilesc drepturile procedurale ale inculpatului.

Coaliția antidiscriminare

APADOR-CH, în calitate de membră a Coaliției Antidiscriminare va implementa proiectul Acces la Justiție și Remedii Adecvate pentru Persoanele care sunt Victime ale Discriminării, coordonat de asociația ACCEPT. Scopul proiectului este creșterea accesului la justiție și oferirea de remedii active pentru persoanele expuse la discriminare.

Îmbunătățirea accesului la informații publice

APADOR-CH este unul din principalii promotori ai legilor privind informațiile publice și transparența decizională. Prin activitatea de monitorizare am constatat că aceste două legi și principiile pe care le promovează sunt de multe ori subminate de o serie de practici birocratice.

Consiliul Național de Integritate – ce este și ce ar trebui să fie

APADOR-CH a derulat în 2013 proiectului “Consiliul Național de Integritate – ce este și ce ar trebui să fie?” în care a monitorizat timp de câteva luni activitatea CNI, a analizat legislația în baza căreia funcționează instituția și a formulat o serie de propuneri de modificare a legii pentru îmbunătățirea activității.

Care sunt formele de privare de libertate

Conform definiției date de OPCAT, privarea de libertate are un sens mai larg decât perceptia clasică asupra locurilor de detenţie, din penitenciare şi aresturi

Mai există tortură în România?

Prevenirea încălcării drepturilor omului în locurile de deţinere din România

Recomandările OSCE privind reglementarea adunărilor publice

Directorul OSCE, Ambasadorul Christian Strohal, spune că legislația întâlnită în țările OSCE în această privință demonstrează că statele reglementează dreptul la liberă întrunire într-un mod care se transformă de fapt în negarea acestei libertăți.

Ce și de ce trebuie schimbat în Legea nr. 60/1991

Ce și de ce trebuie schimbat în Legea nr. 60/1991

Modificări propuse pentru Legea adunărilor publice

Propunerile APADOR-CH de modificare a Legii 60/1991 a adunărilor publice - varianta 2012

Pentru libertatea de exprimare NU trebuie autorizare!

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului…