Ce sunt drepturile omului

România este din 1994 stat parte la „Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale” şi se supune jurisdicţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. De asemenea, în cadrul Uniunii Europene, România a semnat în decembrie 2007 Tratatul de la Lisabona care conţine „Carta Drepturilor Fundamentale”.

În accepţiunea generală, drepturile civile şi politice sunt drepturi fundamentale de primă generaţie şi constituie nucleul noţiunii de drepturi ale omului. Ele includ dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus relelor tratamente, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la respectarea corespondenţei etc.

Drepturile de a doua generaţie adaugă un nou nivel de protecţie, în sferele economică, socială şi culturală. Cu titlu de exemplu, acestea sunt dreptul la protecţie specială pentru bătrâni sau persoane cu dizabilităţi, dreptul la un mediu sănătos, libertatea artelor şi a ştiinţelor, liberul acces la cultură etc.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacră nucleul general de drepturi civile şi politice. Constituţia României are o sferă mai largă de protecţie şi include şi drepturi sociale, economice şi culturale. O sferă şi mai largă de protecţie o conferă Carta drepturilor fundamentale recent semnată în cadrul Uniunii Europene.

Care sunt drepturile fundamentale civile şi politice?

Drepturile absolute garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

 • Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO)
 • Dreptul de a nu fi supus torturii şi relelor tratamente (art. 3 CEDO)
 • Dreptul de a nu fi supus sclaviei şi muncii forţate (art. 4 CEDO)
 • Dreptul de a nu fi supus unei pedepse neprevăzute de lege (art. 7 CEDO)
 • Dreptul de a nu fi judecat şi pedepsit de 2 ori (art. 4 Protocolul nr. 7 CEDO)

Drepturile relative garantate de Convenţia europeană a Drepturilor Omului

 • Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO)
 • Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO) şi dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală (art. 2 din Protocolul nr. 7 CEDO)
 • Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi corespondenţei (art. 8 CEDO)
 • Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art. 9 CEDO)
 • Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO)
 • Libertatea de întrunire şi asociere (art. 11 CEDO)
 • Dreptul la căsătorie (art. 12 CEDO) şi egalitatea între soţi (art. 5 Protocolul nr. 7 CEDO)
 • Dreptul la un recurs efectiv (art. 13 CEDO)
 • Dreptul la protecţia proprietăţii (art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO)
 • Dreptul la instruire (art. 2 Protocolul nr. 1 CEDO)
 • Dreptul la liberă circulaţie(art. 2 Protocolul nr. 4 CEDO)

Pentru mai multe informații despre ce sunt drepturile omului, cum pot fi ele interpretate și revendicate, citiți Manualul drepturilor omului, editat de APADOR-CH