Finalized projects

SOLID – a program to strengthen whistleblower’s protection

Public awareness of the role of integrity warners (whistleblowers) in Romanian society and strengthening this role by creating an effective protection system, in collaboration with state institutions and the private sector.

Egalitatea în sistemele de justiție penală în UE

Proiectul EQUALITYDATA va explora diferențele rasiale și etnice și practicile discriminatorii în sistemele de justiție penală din Bulgaria, România, Grecia și Belgia, pe baza cercetărilor și statisticilor oficiale și chestionarelor naționale în rândul deținuților. Proiectul se întinde pe 18 luni și își propune să chestioneze peste 3.000 de deținuți din 55 de închisori din cele patru țări participante.

From law to practice: Strengthening procedural rights in police custody

Improving procedural rights in police stations by promoting and sharing best practices at European level

Fighting unconscious bias and discrimination of Roma people in the criminal justice system

APADOR-CH is currently working on a two years project (2018-2020), to improve the awareness and understanding of the ways in which key decisions made by criminal justice professionals might result in discriminatory outcomes for Roma suspects and defendants.

New Decade, Old Challenges: Civic Space in Hungary, Poland and Romania

Micșorarea spațiului civic de exprimare și/sau acțiune în unele țări din Europa, cu precădere cele din est, face obiectul unui proiect derulat în perioada 2019-2020 în Ungaria, Polonia și România, cu finanțare de la National Endowment for Democracy.

Limbajul juridic simplificat în procedurile penale

„limbajul simplificat” este acela care permite cetățenilor să găsească ușor informația care le trebuie, să o înțeleagă și să o folosească. Limbajul simplificat este direct legat de facilitarea  accesului la sistemul de justiție și la serviciile publice.

Addressing the Shrinking Space for Civil Society

acțiuni colective pentru contracararea unor realități cu care sectorul ONG se confruntă acut în ultima perioadă: stigmatizarea ONG-urilor și intimidarea activiștilor, modificări legislative care îngrădesc libertatea de asociere prin impunerea unor obligații birocratic împovărătoare pentru ONG-uri și penalizarea excesivă a celor care nu se conformează, limitarea libertății de exprimare prin reprimarea protestelor publice etc.

Dreptul la asistență juridică pentru inculpații arestați preventiv

Grup de lucru format din profesioniști în domeniul juridic, pentru îmbunătățirea dreptului la asistență juridică pentru inculpații arestați preventiv, prin identificarea nevoilor de training și a potențialelor disfuncționalități practice din cursul procesului penal

Politici publice alternative pentru o abordare integrată a serviciilor sociale și medicale

Asociația Română Anti-SIDA și APADOR-CH demarează un proiect ce vizează creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială. Timp de un an vom monitoriza politicile sociale și medicale și vom propune alternative de implementare integrată a acestora.

Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings in Romania

Report on the Implementation of Directive 2012/13/EU on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings in Romania

Câte drepturi, atâtea instituții

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake…

An institution for each human right

APADOR-CH și-a propus să facă o cartografiere a instituțiilor finanțate de stat, care se presupune că apără drepturile omului. Timp de un an de zile vom documenta activitatea instituțiilor, bugetele lor, ce știu cetățenii despre ele și la final vom face propuneri pentru eficientizarea activității acestora

Improving access to specialized legal aid for trafficked persons in Romania

O analiză a cadrului legal în care victimele traficului de persoane au acces la asistență juridică și reprezentare în România, oportunitățile pentru îmbunățățirea situației existente și recomandări concrete.

Advancing defence rights for children

În România nu există un curs specializat, obligatoriu, pentru avocații care reprezintă copii în cadrul procedurilor penale. Situația a fost apreciată de Comisia Europeană ca problematică. Proiectul urmărește printre altele și derularea unui training interdisciplinar pentru avocați

Inside Police Custody: Application of EU Procedural Rights

Aplicarea directivelor UE privind drepturile procedurale în cadrul procesului penal - cercetare în 9 țări europene printre care și România

O societate incluzivă prin reforma închisorilor

Un proiect în care vom vizita 2 penitenciare norvegiene, vom vedea cum funcționează serviciul lor de probațiune, cum lucrează ONG-urile care îi ajută pe foștii deținuți să se reintegreze după eliberare

Harta organismelor colegiale

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake…

Beyond Surrender

Cum este folosit în practică mandatul european de arestare (EAW) și impactul pe care acesta îl are asupra inculpaților și familiilor lor

Avocatul Poporului, cum funcționează în Norvegia comparativ cu România

În Norvegia are un singur sediu, la Oslo, 60 de angajați, un buget de 20 de milioane de euro și rezolvă 25% dintre plângeri prin telefon. În România are 14 sedii în teritoriu și unul central, peste 100 de angajați, un buget de 2 milioane de euro și în 2013 a făcut doar 101 anchete, deși a primit 17.047 reclamații din partea cetățenilor.

Reprezentarea societății civile în organisme colegiale

30 de organizații neguvernamentale vor fi încurajate să participe, să facă propuneri de îmbunătățire a legislației aferente și să contribuie la conturarea unei campanii de advocacy pentru implementarea propunerilor rezultate din proiect.