Monitoring visits in prisons

Report on the visit to the Târgşor Penitentiary for Women

1 Special Report – Penitenciaries Report on the visit to the Târgşor Penitentiary for Women The Târgşor Penitentiary, located near the city of Ploieşti , in Prahova County , was still the only facility in the country holding exclusively female detainees, both those serving definitive sentences and those convicted by a definitive court order but placed under preventive arrest for investigations in a different case. 07.11.13

Report on the visit at the Timişoara Penitentiary

La data vizitei, numărul total al persoanelor private de libertate aflate in penitenciar era de 1175, toți bărbați, din care 6 tineri și 4 minori. Penitenciarul este împărțit în 10 secții cu următoarele regimuri de deținere: regim deschis (318), regim semideschis (756), arestați preventiv (80) și observare carantinare (21).

Report on the visit to the Târgu Ocna Reeducation Center

În continuare, ca şi acum 9 ani există practica criticată de asociaţie ca această comisie să analizeze cazul minorului fără ca el să participe la discuţii. Ulterior luării unei decizii, îi este comunicată şi minorului. APADOR-CH solicită conducerii CR Târgu Ocna să permită minorilor participarea la discuţii în comisia ce le analizează cazul şi să fie ascultată şi părerea acestora.

Report in the visit to the Penitentiary for Minors and Youth in Bacău

Deși de trei ani unitatea are profil de Penitenciar pentru Minori și Tineri, la data vizitei găzduia deținuți minori, tineri și adulți (de ambele sexe) precum și arestați preventiv din județele Bacău și Neamț.

Report on the visit to the Gherla Penitentiary

Penitenciarul Gherla este unitate coordonatoare pentru penitenciarele din raza teritorială a Curții de Apel Cluj – penitenciarele Baia-Mare și Bistrița și penitenciarul-spital Dej. Penitenciarul are în custodie toate categoriile de persoane private de libertate având în vedere criteriile sex, vârstă și regim de executare. Bărbații adulți sunt cazați în sediul principal iar femeile şi minorii în secția exterioară a penitenciarului, amplasată în Cluj.

Report on the visit to the Târgu Mureş Penitentiary for Minors and Youth (PMT)

Din anul 2009 Penitenciarul Târgu Mureș a fost reorganizat devenind dintr-un penitenciar cu regim închis pentru adulți o unitate care cazează preponderent minori și tineri, de sex masculin.

Drug users in pre-trial detention, a human rights issue, Report 2012

The project goal is to raise awareness on the benefits of reducing the use of pre-trial detention for drug users in Romania based on the assumption that, at least some cases, therapeutic measures are more useful than incarceration and on the finding that the alternative to imprisonment are rarely applied in cases of drug users.

Report on the visit to the Mărgineni Penitentiary

În penitenciarul de maximă siguranţă se găseau, la data vizitei, 922 de deţinuţi, toți bărbați, din care 22 de tineri şi 4 minori aflaţi în tranzit. Din numărul total, 240 erau în detenţie preventivă și 12 neincluși în vreun regim. 180 de deținuți sunt încadrați la maximă siguranță, 444 la regim închis, 20 semideschis și 26 de deținuți în regim deschis, care lucrează la Gospodăria Agrozootehnică (GAZ).

Raport asupra vizitei în Penitenciarul Rahova- Bucureşti

Vizita a avut ca obiectiv întâlnirea deţinutului Ninel Viorel Onţică al cărui caz este în atenţia organizaţiei de mai mulţi ani deoarece pe timpul detenţiei a fost de mai multe ori privat de tratamentul cu metadonă (substitut legal care îi era furnizat chiar de o instituţie a statului, Centrul de Asistenţă Integrată în Adicţii – CAIA – Obregia, din subordinea Agenţiei Naţionale Antidrog)

Report on the visit to the Penitentiary for Minors and Youth in Tichileşti

La data de 28 iunie 2013 două reprezentante ale APADOR-CH au vizitat Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti.