Abonează-te la newsletter!

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Lautsi împotriva Italiei

Vineri, 18 martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Mare Cameră, s-a pronunţat în cauza Lautsi şi alţii împotriva Italiei şi a concluzionat că expunerea crucifixului în şcolile publice italiene nu încalcă dreptul la educaţie aşa cum este garantat de articolul 2 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a Drepturilor Omului.

PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MODIFICĂRII LEGII NR. 544/2001 PRVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

APADOR-CH îşi exprimă protestul şi solicită respingerea propunerii legislative de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, iniţiată de deputatul Mihai Boldea, întrucât prin aceasta este afectată libertatea presei, garantată prin articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Mugurel Soare şi alţii c. României

Astăzi, 22 februarie 2011, CEDO s-a pronunţat asupra cazului Mugurel Soare şi alţii împotriva Statului Român. APADOR-CH a preluat cazul încă de la început, a efectuat propriile investigaţii extrajudiciare, a asigurat asistenţă juridică pe întreaga durată a procedurilor interne şi apoi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

PROTEST AL APADOR-CH PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ DE CĂTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 2

APADOR-CH protestează faţă de iniţiativa Primăriei Sectorului 2 Bucureşti de a legitima clienţii magazinelor care comercializează produse etnobotanice şi de intenţia de a face publice aceste liste prin ataşarea lor la proiectul unei hotărâri de consiliu local

PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MODIFICĂRII LEGII AUDIOVIZUALULUI

APADOR-CH îşi exprimă protestul şi solicită respingerea propunerii legislative de modificare a legii audiovizualului, iniţiată de deputaţii Raluca Turcan, Brînduşa Novac, Mariana Chircu şi Cezar Preda, întrucât prin aceasta este afectată libertatea editorială a presei audiovizuale, în special prin intervenţia în conţinutul dezbaterilor publice în chestiuni de interes general.

Scrisoare deschisa referitore la directiva pastrarii datelor de trafic informational

Atragem atenția asupra contradicției fundamentale dintre principiul protecției vieții private, așa cum este prevăzut in Convenția Europeana a Drepturilor Omului și în majortatea Constituțiilor Europene, pe de o parte, și Directiva Europeana 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic informațional, pe de alta parte.

Cerere dezbatere publica

cerere pentru a solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Blocajul SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) – semnal de alarmă cu privire la incapacitatea Ministerului Sănătăţii de a garanta respectarea dreptului la viaţă privată

APADOR-CH reaminteşte că Ministerul Sănătăţii a refuzat să dialogheze în mod real cu societatea civilă cu privire la cardul electronic de sănătate (gestionat prin SIUI), subiect cu impact asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, în special asupra dreptului la viaţă privată.

Rămas bun, Marian!

Cu tristeţe şi profundă durere anunţăm dispariţia colegului nostru, Marian Pancu, a cărui viaţă s-a confundat cu cea a Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) pentru aproape 20 de ani