Abonează-te la newsletter!

COMUNICAT CU PRIVIRE LA LANSAREA RAPORTUL DE ACTIVITATE AL APADOR-CH PE ANUL 2006

Astăzi 23 mai 2007, APADOR-CH a publicat pe pagina proprie de internet (www.apador.org) raportul de activitate pe anul 2006. Acesta conţine informaţii despre activităţile asociaţiei din domeniul legislaţiei cu impact asupra drepturilor omului, al accesului la informaţii de interes public şi transparenţei decizionale, al libertăţii de exprimare, al condiţiilor de detenţie din penitenciarele din România etc.

COMUNICAT APADOR-CH şi Agenţia pentru Monitorizarea Presei

Pozitia APDOR CH si Agenţia pentru Monitorizarea Presei asupra discuţiilor purtate cu Ministerul Justiţiei în data de 24 ianuarie 2007 pe marginea modificărilor aduseLegii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

COMUNICAT CU PRIVIRE LA DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE NR. 62 DIN 18 IANUARIE 2007 PRIVIND NECONSTITUTIONALITATEA ABROGARII INFRACTIUNILOR DE INSULTA SI CALOMNIE

APADOR-CH a luat cunoştinţă cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale de a declara drept neconstituţională abrogarea infracţiunilor de insultă şi calomnie, ce erau prevăzute în art.205-206 din Codul penal

COMUNICATUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA OUG NR.131/2006 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR.508/2004 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎN CADRUL MINISTERULUI PUBLIC A DIICOT

APADOR-CH îşi exprimă îngrijorarea cu privire la restrângerea garanţiilor menite să protejeze exerciţiul dreptului la viaţă privată, prin Ordonanţa de Urgenţă nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Teroris

PROTEST AL APADOR-CH cu privire la folosirea armelor de foc de către poliţişti sau jandarmi

APADOR-CH protestează împotriva folosirii armelor de foc, din ce în ce mai frecvent, de către poliţişti sau jandarmi. Acest lucru demonstrează pe de o parte, lipsa de respect faţă de dreptul fundamental la viaţă, iar pe de alta, o pregătire profesională de slabă calitate.

POZIŢIA APADOR-CH CU PRIVIRE LA RECENTA MODIFICARE A CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ

APADOR-CH constată cu îngrijorare că ultimele modificări aduse Codului de Procedură Penală includ prevederi ce restrâng dreptul la apărare, dreptul la viaţa privată şi dreptul la libertatea persoanei.

PROTESTUL APADOR-CH ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ÎN CAZUL ZIARISTULUI RALU FILIP

APADOR-CH protestează împotriva recentei obligări a ziaristului RALU FILIP la plata de daune morale în cuantum de 90.000 de RON (900.000.000 de lei vechi) pentru publicarea unor afirmaţii şi opinii

COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA PACHETUL DE PATRU “PROPUNERI DE PROIECT” VIZAND SECURITATEA NATIONALA, SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE SI STATUTUL OFITERILOR DE INFORMATII

APADOR-CH aduce la cunoştinţa opiniei publice că, vineri 12 mai a.c. a transmis consilierilor prezidenţiali, care au tangenţă cu cele patru “propuneri de proiect”, comentariile şi sugestiile sale

PROTESTUL APADOR-CH ÎMPOTRIVA MODULUI ÎN CARE GUVERNUL TRANSPUNE DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI PRIVIND REUTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN SECTORUL PUBLIC

APADOR-CH işi exprimă protestul faţă de modul în care Guvernul încearcă să transpună în legislaţia internă Directiva nr. 98/2003/EC privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public

POZIŢIA APADOR-CH CU PRIVIRE LA PROIECTUL LEGII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL AL AVERILOR ŞI DE VERIFICARE A CONFLICTELOR DE INTERESE ŞI A INCOMPATIBILITĂŢILOR

APADOR-CH îşi exprimă dezacordul faţă de prezenţa în proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control al averilor şi de verificare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor a unor reglementări care încalcă, în mod vădit, drepturile omului.