Abonează-te la newsletter!

COMENTARIILE APADOR-CH cu privire la proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

APADOR-CH consideră că introducerea unei reglementări care lezează foarte grav dreptul la viaţă privată al persoanei nu trebuia să fie iniţiativa Guvernului, pe calea unei ordonanţe, ci trebuia să facă, în exclusivitate, obiectul unui proiect de lege care să intre în dezbaterea Parlamentului.

CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

APADOR-CH adresează jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi invitaţia de a se implica în dezbaterea publică a proiectului de ordonanţă ce vizează modificarea cadrului legislativ privind evidenţa persoanelor, actele de identitate şi libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor, proiect elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi publicat pe pagina de internet a instituţiei.

PROTEST AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INCLUDEREA CAMPANIILOR DE PRESA PRINTRE “VULNERABILITĂŢI” LA ADRESA SIGURANŢEI NAŢIONALE

Astăzi, 17 august 2010, APADOR-CH s-a adresat comisiilor parlamentului care iau în discuţie în această perioadă strategia privind siguranţa naţională atrăgând atenţia că aceasta conţine prevederi inacceptabile cu privire la presă şi deci la libertatea de exprimare.

Comunicat APADOR – CH

APADOR-CH informează că astăzi, 16 august 2010, a solicitat Ministrului Administraţiei şi Internelor dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

ANUNŢ APADOR-CH

APADOR-CH invită organizaţiile neguvernamentale din ţară cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”

Comunicat APADOR-CH

Pe data de 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Carabulea împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la viaţă şi a dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante

Comunicat APADOR-CH

Astăzi, 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Ciupercescu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Dragoş Ciupercescu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Scrisoare deschisa a APADOR-CH

APADOR-CH constată cu îngrijorare că subcomisia juridică comună a Camerei Deputaţilor care lucrează la Codul penal şi Codul de procedură penală a menţinut posibilitatea folosirii torturii, tratamentelor inumane sau degradante în cadrului procesului penal (art.100).

COMUNICAT DE PRESĂ Conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki organizează la Bucureşti conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”, proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

ANUNŢ

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) invită organizaţiile neguvenamentale bucureştene cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”