Abonează-te la newsletter!

Comunicat APADOR-CH

Astăzi, 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Ciupercescu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Dragoş Ciupercescu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Scrisoare deschisa a APADOR-CH

APADOR-CH constată cu îngrijorare că subcomisia juridică comună a Camerei Deputaţilor care lucrează la Codul penal şi Codul de procedură penală a menţinut posibilitatea folosirii torturii, tratamentelor inumane sau degradante în cadrului procesului penal (art.100).

COMUNICAT DE PRESĂ Conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki organizează la Bucureşti conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”, proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

ANUNŢ

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) invită organizaţiile neguvenamentale bucureştene cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârile CEDO în cele două cazuri Ieremeiov împotriva României

Astăzi, 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la liberă exprimare, în două cauze Ieremeiov împotriva României.

PROIECTUL „ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE PUTERNICE PENTRU PERSOANE VULNERABILE”

APADOR-CH invită avocaţii interesaţi să participe la seria de sesiuni de instruire cu tema „Protecţia drepturilor omului şi combaterea discriminării” ce vor fi organizate în lunile septembrie-decembrie 2009 la Bucureşti şi în 4 centre din ţară.

Ne incurca o lege. Nu-i nimic, o modificam!

Coalitia “Opriti Codurile” atrage atentia, cu ingrijorare, asupra modului in care Guvernul Romaniei intelege sa respecte legile statului de drept.

COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A RESTRÂNGE LIBERATEA DE COMUNICARE PE INTERNET

Pe 27 mai 2009, APADOR-CH a transmis Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti observaţiile sale cu privire la proiectul unei legi de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, supus dezabaterii publice

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cazul Damian-Burueană şi Damian împotriva României

Astăzi, 26 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Damian-Burueană şi Damian împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la tratamente inumane, a dreptului la o anchetă efectivă în cazul supunerii la tratamente inumane, a dreptului la un proces efectiv şi a dreptului la respectarea domiciliului. Reclamanţii au fost susţinuţi în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.