Abonează-te la newsletter!

Ne incurca o lege. Nu-i nimic, o modificam!

Coalitia “Opriti Codurile” atrage atentia, cu ingrijorare, asupra modului in care Guvernul Romaniei intelege sa respecte legile statului de drept.

COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A RESTRÂNGE LIBERATEA DE COMUNICARE PE INTERNET

Pe 27 mai 2009, APADOR-CH a transmis Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti observaţiile sale cu privire la proiectul unei legi de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, supus dezabaterii publice

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cazul Damian-Burueană şi Damian împotriva României

Astăzi, 26 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Damian-Burueană şi Damian împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la tratamente inumane, a dreptului la o anchetă efectivă în cazul supunerii la tratamente inumane, a dreptului la un proces efectiv şi a dreptului la respectarea domiciliului. Reclamanţii au fost susţinuţi în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Olteanu împotriva României

Astăzi, 14 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Olteanu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Nicu Olteanu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH prin avocaţii cu care colaborează.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României

Astăzi, 7 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la un recurs efectiv în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României. Reclamanta a fost susţinută în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Protest APADOR-CH privind definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal

APADOR-CH protestează faţă de menţinerea în definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal a condiţiei proporţionalităţii apărării faţă de atac.

Invitaţie APADOR-CH şi CEDES

APADOR-CH şi CEDES invită organizaţiile neguvernamentale locale din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita să participe la atelierul de lucru cu tema „Rolul prefectului în asigurarea transparenţei decizionale” ce va fi organizat în luna aprilie 2009 la Sighişoara.

SCRISOARE DESCHISĂ A APADOR-CH CU PRIVIRE LA POZIŢIA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A MENŢINE POSIBILITATEA FOLOSIRII TORTURII ÎN PROCESUL PENAL

Pe site-ul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a fost publicat, la data de 3 martie 2009, un comunicat-precizare cu privire la protestul pe care asociaţia l-a formulat în legătură cu introducerea torturii prin art. 100 din proiectul Codului de procedură penală.

Protest al APADOR-CH cu privire la tentativa Guvernului de a legaliza tortura

APADOR-CH constată cu indignare că Guvernul României încearcă să legalizeze recurgerea la tortură şi tratamente inumane sau degradante prin Proiectul noului Cod de procedură penală