Procese câștigate la CEDO

Press release: APADOR-CH on the judgment of the European court of Human Rights in the case Viorel Cucu v. Romania

On November 13, 2012, the European Court of Human Rights (ECHR) issued its judgment in the case Cucu v. Romania (22362/06), sanctioning the Romanian state for the violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights – prohibition of torture and inhuman and degrading treatment, and of Article 3 of Protocol no. 1 of the Convention – right to free elections. The applicant's action was supported by APADOR-CH.

Press Release Regarding the ECHR judgment in the cause of the Alba Iulia Roman Catholic Archdiocese, sanctioning Romania for failing to return the property of the Roman Catholic Church

On September 25, 2012, the European Court of Human Rights issued its judgment in the cause Alba Iulia Roman Catholic Archdiocese v. Romania (application no. 3303/03) and sanctioned the Romanian state for the violation of Article 1, Additional Protocol 1 to the Convention (the right to property). The plaintiff was supported before the European Court by APADOR-CH, through collaborating councilors.

Marea Cameră a CEDO confirmă privarea de libertate în cauza Creangă împotriva României

Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Creangă împotriva României şi a sancţionat privarea de libertate a unei persoane chemate şi obligate să rămână la sediul parchetului pentru a a da declaraţii, în lipsa aplicării măsurii reţinerii sau arestării preventive

Intervențiile APADOR-CH pe lângă Comitetul de Miniștri, pentru implementarea hotărârilor CEDO

Cauzele CEDO în care APADOR-CH a transmis comunicări către Comitetul de Miniștri, privind modul de implementare a hotărârilor CEDO la nivel național

CEDO condamnă din nou România pentru tratamente inumane şi degradante din partea Poliţiei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Roşioru împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante, atât sub aspect material cât şi procedural.

Cauza Cornelia Popa contra României

România, condamnată în 2012 pentru încălcarea articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul Cornelia Popa contra României

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Vili Rupa (nr.2) v. România

Astăzi, 19 iulie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra cazului Vili Rupa (nr.2) împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante (articolul 3 din Convenţia europeană), precum şi a dreptului la un recurs efectiv (articolul 13).

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Mosley împotriva Marii Britanii

Pe 10 mai 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Mosley împotriva Marii Britanii, în care APADOR-CH a susţinut dreptul la liberă exprimare, în calitate de terţ intervenient, împreună cu alte asociaţii europene.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Cornelia Popa împotriva României

Astăzi, 29 martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Cornelia Popa împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la liberă exprimare.