Afilieri internaționale

Organizații internaționale și platforme de drepturi civile la care APADOR-CH este afiliată:civic platform

Civic Solidarity Platform 

Civic Solidarity Platform este o coaliție de organizații nonguvernamentale provenite în special din Europa Centrală și de Est și din Fosta Uniune Sovietică.  Aceste organizații militează pentru apărarea și promovarea drepturilor omului în Europa și Eurasia. În cadrul coaliției aceste organizații cooperează pe proiecte de cercetare, schimburi de experiență și adoptă poziții comune cu privire la subiecte de interes.

fraFundamental Rights Agency Civil Society Platform

Este o platformă a Uniunii Europene pentru societatea civilă. În cadrul aceste platforme activează peste 300 de organizații non-guvernamentale din Uniunea Europeană. Membrii platformei sunt consultați cu privire la chestiuni legate de drepturile omului, pot participa la întâlniri cu reprezentanții FRA, și sunt consultați cu privire la programul si raportul anual FRA

justiciaJUSTICIA European Rights Network

Justicia este o coaliție formată din 17 organizații non-guvernamentale din Uniunea Europeană care colaborează în proiecte de cercetare, advocacy și schimburi de experiență. Membrii coaliției colaborează cu precădere în promovarea dreptului la un proces echitabil și promovarea drepturilor persoanelor care au calitatea de parte sau subiect procesual principal în cadrul unui proces penal.

elpEuropean Liberties Platform

Platforma Europeană pentru Libertăţi (European Liberties Platform-ELP) este o rețea informală de organizații non- guvernamentale care monitorizează respectarea libertăților civile în Europa. Scopul principal al Platformei este sprijinirea activităților de advocacy și a eforturilor de mobilizare întreprinse de organizațiile partenere. Platforma își propune de asemenea să sporească reprezentarea intereselor drepturilor omului la nivel național și la nivelul Uniunii Europene (UE).

fair tryalsLegal Experts Advisory Panel

Legal Experts Advisory Panel, este o coaliției de peste 120 de experți, avocați, academicieni și membri ai societății civile cu expertiză în drept penal și drepturile omului din toate cele 28 de state membre ale UE. APADOR-CH face parte atât din coaliție cât și din  Biroul Consultativ al coaliției.

foiaFoiaNet 

Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet) este o rețea internațională de organizații nonguvernamentale și persoane interesate de libertatea de informare. Membrii acestei rețele împărtășesc informații relevante, participă la dezbateri comune și întreprind acțiuni comune pentru apărarea liberului acces la informații de interes public.

Coaliția Antidicriminare

Coaliția anti discriminare este o coaliție de organizații nonguvernamentale din România care lucrează împreună pentru combaterea discriminării. Acestea colaborează pe proiecte de monitorizare, advocacy legislativ și acordă asistență victimelor discriminării.

European Implementation Network

sigla european implementation network

Într-un eveniment organizat la 2 decembrie 2016, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru reprezentanți ai societății civile și avocați, s-a lansat oficial la Strasbourg o nouă organizație neguvernamentală: European Implementation Network.

Constituirea EIN vine în urma constatării îngrijorătoare, la nivel european, că în general statele care sunt condamnate de CEDO pentru încălcarea drepturilor omului nu își îndeplinesc obligațiile atunci când vine vorba de implementarea hotărârilor Curții. Atunci când o fac, acestea au o abordare minimalistă. Citiți aici modul în care România implementează hotărârile CEDO, comparativ cu Norvegia, de exemplu.

EIN se constituie într-un hub și o resursă pentru o rețea de ONG-uri europene care doresc să se implice în mod constructiv în relația cu Consiliul Europei în vederea unei mai bune implementări a hotărârilor CEDO, concomitent cu activități constante de advocacy pentru executarea hotărârilor Curții la nivel național.

APADOR-CH a contribuit la redactarea strategiei EIN pentru 2016-2020, și a scris recent un text despre stadiul implementării hotărârilor CEDO în România (referitoare la condițiile de detenție) în cel de-a doilea newsletter EIN.

 

European Prison Litigation Network

Rețeaua Europeană de Litigii Penitenciare (EPLN) este o rețea de organizații neguvernamentale, active în apărarea drepturilor deținuților. A fost înființată în 2013 de practicieni în drept, apărători ai drepturilor deținuților și cercetători activi în domeniul penitenciarelor, cu scopul de a spori protecția drepturilor fundamentale ale deținuților în Europa, de a reduce utilizarea încarcerării și durata pedepselor.

EPLN cuprinde 25 de ONG-uri și asociații de avocați naționale din 18 state membre ale Consiliului Europei (14 țări UE, 3 țări din Parteneriatul Europei de Est și Sud-Est și Marea Britanie)

Organizația produce și difuzează analize privind dreptul penal și penitenciar european și național, efectul legislației asupra drepturilor în detenție etc. În același timp, EPLN își propune să acționeze ca un actor major al societății civile la nivel european pentru a informa și influența cursul evoluțiilor normative europene, atât pentru promovarea garanțiilor privind drepturile în detenție, cât și pentru a pune sub semnul întrebării politicile penale care sunt în contradicție cu protecția drepturilor fundamentale ale omului. Organizația contribuie la nivel european și național la provocarea reformelor penitenciare și penale necesare pentru garantarea drepturilor fundamentale în detenție.