Press releases

Rămas bun, Marian!

Cu tristeţe şi profundă durere anunţăm dispariţia colegului nostru, Marian Pancu, a cărui viaţă s-a confundat cu cea a Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) pentru aproape 20 de ani

Comunicat proiectul „Facilitarea exercitării dreptului de asociere în România”

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) desfăşoară, în perioada 16 noiembrie 2009 – 15 decembrie 2010, proiectul „Facilitarea exercitării dreptului de asociere în România”

Comentariile APADOR-CH cu privire la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

APADOR-CH consideră că modificarea şi completarea unor reglementări care privesc dreptul la viaţă privată şi la ocrotirea sănătăţii nu trebuie să se facă pe calea unei ordonanţe de urgenţă, ci, întotdeauna, printr-o lege adoptată de Parlament.

CARDUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

APADOR-CH adresează jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi invitaţia de a se implica în dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Protest al APADOR-CH cu privire la intervenţia jandarmilor împotriva unui grup de suporteri pe stadionul Giuleşti, în timpul meciului Rapid-Steaua din 11 noiembrie 2010

La începutul meciului Rapid-Steaua din 11 noiembrie 2010, câteva persoane din grupul de circa 400 de suporteri stelişti au aruncat obiecte spre teren şi au incendiat scaunele din sectorul ce le era rezervat, facând astfel necesară intervenţia jandarmilor.

Comunicat de presa

APADOR-CH informează că astăzi, 9 noiembrie 2010, a solicitat Ministrului Sănătaţii dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Comunicat de presă

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) şi Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) au lansat joi, 4 noiembrie a.c., raportul cu tema „Durabilitate şi continuitate în serviciile sociale”.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Cucolaş împotriva României

Astăzi, 26 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Cucolaş împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Marius Stelian Cucolaş, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

DOCUMENT DE POZIŢIE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

APADOR-CH, în cadrul proiectului “Facilitatea exercitării dreptului la asociere în România” a identificat mai multe probleme privind înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale şi a propus un set de soluţii

COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A DREPTULUI DE LIBER ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

APADOR-CH protestează faţă de modul în care a înţeles Ministerul Sănătăţii să sărbătorească 28 septembrie - Ziua internaţională a dreptului de a şti şi anume prin iniţierea unui proiect care încearcă limitarea nelegală a acestui drept, prevăzut în Constituţie şi în Legea nr. 544/2001.

Parlamentul European trebuie să spună NU cenzurii Internetului

O propunere de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile – ce urmează a fi discutată de săptămâna viitoare în cadrul Parlamentului European - poate instaura cenzura asupra Internetului

Comunicat de presă al APADOR-CH cu privire la nerespectarea dreptului la viaţă privată şi a transparenţei decizionale la adoptarea reglementărilor privind cardul naţional de sănătate

APADOR-CH protestează împotriva adoptării nelegale de către Guvern a Hotărârii pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.

COMENTARIILE APADOR-CH cu privire la proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

APADOR-CH consideră că introducerea unei reglementări care lezează foarte grav dreptul la viaţă privată al persoanei nu trebuia să fie iniţiativa Guvernului, pe calea unei ordonanţe, ci trebuia să facă, în exclusivitate, obiectul unui proiect de lege care să intre în dezbaterea Parlamentului.

CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

APADOR-CH adresează jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi invitaţia de a se implica în dezbaterea publică a proiectului de ordonanţă ce vizează modificarea cadrului legislativ privind evidenţa persoanelor, actele de identitate şi libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor, proiect elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi publicat pe pagina de internet a instituţiei.

PROTEST AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INCLUDEREA CAMPANIILOR DE PRESA PRINTRE “VULNERABILITĂŢI” LA ADRESA SIGURANŢEI NAŢIONALE

Astăzi, 17 august 2010, APADOR-CH s-a adresat comisiilor parlamentului care iau în discuţie în această perioadă strategia privind siguranţa naţională atrăgând atenţia că aceasta conţine prevederi inacceptabile cu privire la presă şi deci la libertatea de exprimare.

Comunicat APADOR – CH

APADOR-CH informează că astăzi, 16 august 2010, a solicitat Ministrului Administraţiei şi Internelor dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

ANUNŢ APADOR-CH

APADOR-CH invită organizaţiile neguvernamentale din ţară cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”

Comunicat APADOR-CH

Pe data de 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Carabulea împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la viaţă şi a dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante

Comunicat APADOR-CH

Astăzi, 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Ciupercescu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Dragoş Ciupercescu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.