Press releases

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Lautsi împotriva Italiei

Vineri, 18 martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Mare Cameră, s-a pronunţat în cauza Lautsi şi alţii împotriva Italiei şi a concluzionat că expunerea crucifixului în şcolile publice italiene nu încalcă dreptul la educaţie aşa cum este garantat de articolul 2 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a Drepturilor Omului.

PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MODIFICĂRII LEGII NR. 544/2001 PRVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

APADOR-CH îşi exprimă protestul şi solicită respingerea propunerii legislative de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, iniţiată de deputatul Mihai Boldea, întrucât prin aceasta este afectată libertatea presei, garantată prin articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Mugurel Soare şi alţii c. României

Astăzi, 22 februarie 2011, CEDO s-a pronunţat asupra cazului Mugurel Soare şi alţii împotriva Statului Român. APADOR-CH a preluat cazul încă de la început, a efectuat propriile investigaţii extrajudiciare, a asigurat asistenţă juridică pe întreaga durată a procedurilor interne şi apoi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

PROTEST AL APADOR-CH PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ DE CĂTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 2

APADOR-CH protestează faţă de iniţiativa Primăriei Sectorului 2 Bucureşti de a legitima clienţii magazinelor care comercializează produse etnobotanice şi de intenţia de a face publice aceste liste prin ataşarea lor la proiectul unei hotărâri de consiliu local

PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MODIFICĂRII LEGII AUDIOVIZUALULUI

APADOR-CH îşi exprimă protestul şi solicită respingerea propunerii legislative de modificare a legii audiovizualului, iniţiată de deputaţii Raluca Turcan, Brînduşa Novac, Mariana Chircu şi Cezar Preda, întrucât prin aceasta este afectată libertatea editorială a presei audiovizuale, în special prin intervenţia în conţinutul dezbaterilor publice în chestiuni de interes general.

Scrisoare deschisa referitore la directiva pastrarii datelor de trafic informational

Atragem atenția asupra contradicției fundamentale dintre principiul protecției vieții private, așa cum este prevăzut in Convenția Europeana a Drepturilor Omului și în majortatea Constituțiilor Europene, pe de o parte, și Directiva Europeana 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic informațional, pe de alta parte.

Cerere dezbatere publica

cerere pentru a solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Blocajul SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) – semnal de alarmă cu privire la incapacitatea Ministerului Sănătăţii de a garanta respectarea dreptului la viaţă privată

APADOR-CH reaminteşte că Ministerul Sănătăţii a refuzat să dialogheze în mod real cu societatea civilă cu privire la cardul electronic de sănătate (gestionat prin SIUI), subiect cu impact asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, în special asupra dreptului la viaţă privată.

Rămas bun, Marian!

Cu tristeţe şi profundă durere anunţăm dispariţia colegului nostru, Marian Pancu, a cărui viaţă s-a confundat cu cea a Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) pentru aproape 20 de ani

Comunicat proiectul „Facilitarea exercitării dreptului de asociere în România”

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) desfăşoară, în perioada 16 noiembrie 2009 – 15 decembrie 2010, proiectul „Facilitarea exercitării dreptului de asociere în România”

Comentariile APADOR-CH cu privire la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

APADOR-CH consideră că modificarea şi completarea unor reglementări care privesc dreptul la viaţă privată şi la ocrotirea sănătăţii nu trebuie să se facă pe calea unei ordonanţe de urgenţă, ci, întotdeauna, printr-o lege adoptată de Parlament.

CARDUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

APADOR-CH adresează jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi invitaţia de a se implica în dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Protest al APADOR-CH cu privire la intervenţia jandarmilor împotriva unui grup de suporteri pe stadionul Giuleşti, în timpul meciului Rapid-Steaua din 11 noiembrie 2010

La începutul meciului Rapid-Steaua din 11 noiembrie 2010, câteva persoane din grupul de circa 400 de suporteri stelişti au aruncat obiecte spre teren şi au incendiat scaunele din sectorul ce le era rezervat, facând astfel necesară intervenţia jandarmilor.

Comunicat de presa

APADOR-CH informează că astăzi, 9 noiembrie 2010, a solicitat Ministrului Sănătaţii dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Comunicat de presă

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) şi Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) au lansat joi, 4 noiembrie a.c., raportul cu tema „Durabilitate şi continuitate în serviciile sociale”.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Cucolaş împotriva României

Astăzi, 26 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Cucolaş împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Marius Stelian Cucolaş, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

DOCUMENT DE POZIŢIE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

APADOR-CH, în cadrul proiectului “Facilitatea exercitării dreptului la asociere în România” a identificat mai multe probleme privind înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale şi a propus un set de soluţii

COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A DREPTULUI DE LIBER ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

APADOR-CH protestează faţă de modul în care a înţeles Ministerul Sănătăţii să sărbătorească 28 septembrie - Ziua internaţională a dreptului de a şti şi anume prin iniţierea unui proiect care încearcă limitarea nelegală a acestui drept, prevăzut în Constituţie şi în Legea nr. 544/2001.