Press releases

Scrisoare deschisa a APADOR-CH

APADOR-CH constată cu îngrijorare că subcomisia juridică comună a Camerei Deputaţilor care lucrează la Codul penal şi Codul de procedură penală a menţinut posibilitatea folosirii torturii, tratamentelor inumane sau degradante în cadrului procesului penal (art.100).

COMUNICAT DE PRESĂ Conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki organizează la Bucureşti conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”, proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

ANUNŢ

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) invită organizaţiile neguvenamentale bucureştene cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârile CEDO în cele două cazuri Ieremeiov împotriva României

Astăzi, 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la liberă exprimare, în două cauze Ieremeiov împotriva României.

PROIECTUL „ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE PUTERNICE PENTRU PERSOANE VULNERABILE”

APADOR-CH invită avocaţii interesaţi să participe la seria de sesiuni de instruire cu tema „Protecţia drepturilor omului şi combaterea discriminării” ce vor fi organizate în lunile septembrie-decembrie 2009 la Bucureşti şi în 4 centre din ţară.

Ne incurca o lege. Nu-i nimic, o modificam!

Coalitia “Opriti Codurile” atrage atentia, cu ingrijorare, asupra modului in care Guvernul Romaniei intelege sa respecte legile statului de drept.

COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A RESTRÂNGE LIBERATEA DE COMUNICARE PE INTERNET

Pe 27 mai 2009, APADOR-CH a transmis Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti observaţiile sale cu privire la proiectul unei legi de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, supus dezabaterii publice

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cazul Damian-Burueană şi Damian împotriva României

Astăzi, 26 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Damian-Burueană şi Damian împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la tratamente inumane, a dreptului la o anchetă efectivă în cazul supunerii la tratamente inumane, a dreptului la un proces efectiv şi a dreptului la respectarea domiciliului. Reclamanţii au fost susţinuţi în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Olteanu împotriva României

Astăzi, 14 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Olteanu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Nicu Olteanu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH prin avocaţii cu care colaborează.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României

Astăzi, 7 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la un recurs efectiv în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României. Reclamanta a fost susţinută în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Protest APADOR-CH privind definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal

APADOR-CH protestează faţă de menţinerea în definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal a condiţiei proporţionalităţii apărării faţă de atac.

Invitaţie APADOR-CH şi CEDES

APADOR-CH şi CEDES invită organizaţiile neguvernamentale locale din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita să participe la atelierul de lucru cu tema „Rolul prefectului în asigurarea transparenţei decizionale” ce va fi organizat în luna aprilie 2009 la Sighişoara.

SCRISOARE DESCHISĂ A APADOR-CH CU PRIVIRE LA POZIŢIA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A MENŢINE POSIBILITATEA FOLOSIRII TORTURII ÎN PROCESUL PENAL

Pe site-ul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a fost publicat, la data de 3 martie 2009, un comunicat-precizare cu privire la protestul pe care asociaţia l-a formulat în legătură cu introducerea torturii prin art. 100 din proiectul Codului de procedură penală.

Protest al APADOR-CH cu privire la tentativa Guvernului de a legaliza tortura

APADOR-CH constată cu indignare că Guvernul României încearcă să legalizeze recurgerea la tortură şi tratamente inumane sau degradante prin Proiectul noului Cod de procedură penală

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cazul Tarău împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat cu privire la plângerea înaintată de reclamanta Daniela Tarău împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la libertate şi siguranţă precum şi a dreptului la un proces echitabil. Reclamanta a fost susţinută în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

INVITAŢIE

APADOR-CH şi Fundaţia Motivation România invită organizaţiile neguvernamentale care promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi să participe la seria de seminare de formare cu tema „Transparenţa decizională în ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi” ce vor fi organizate în lunile aprilie-mai 2009 la Bucureşti, Craiova, Braşov şi Bacău.

Comunicat

Un grup de opt organizaţii neguvernamentale din România, incluzând APADOR-CH, s-a adresat, marţi, 17 februarie 2009, unor membri ai Parlamentului European, cerându-le să intervină pentru a opri deteriorarea situaţiei libertăţii de exprimare şi a libertăţii de asociere în Republica Moldova.

COMUNICAT CU PRIVIRE LA PROIECTELE DE COD PENAL SI COD DE PROCEDURA PENALA

În urma declaraţiilor publice ale preşedinţilor celor două Camere conform cărora proiectele Codului penal şi Codului de procedură penală vor intra în dezbatere parlamentară, APADOR-CH a transmis acestora, precum şi liderilor grupurilor politice din Parlament, preşedinţilor Comisiilor juridice, primului-ministru şi ministrului justiţiei comentariile sale pe marginea proiectelor.

Apel către avocatul poporului împotriva transformării cetăţenilor în suspecţi

Asociaţia Pro Democraţia (APD), Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP), Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS) solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională privind limitarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, adusă de Legea 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii.

Apel către Avocatul Poporului

Apel către Avocatul Poporului