Press releases

Comunicat de presă al APADOR-CH cu privire la nerespectarea dreptului la viaţă privată şi a transparenţei decizionale la adoptarea reglementărilor privind cardul naţional de sănătate

APADOR-CH protestează împotriva adoptării nelegale de către Guvern a Hotărârii pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.

COMENTARIILE APADOR-CH cu privire la proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

APADOR-CH consideră că introducerea unei reglementări care lezează foarte grav dreptul la viaţă privată al persoanei nu trebuia să fie iniţiativa Guvernului, pe calea unei ordonanţe, ci trebuia să facă, în exclusivitate, obiectul unui proiect de lege care să intre în dezbaterea Parlamentului.

CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

APADOR-CH adresează jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi invitaţia de a se implica în dezbaterea publică a proiectului de ordonanţă ce vizează modificarea cadrului legislativ privind evidenţa persoanelor, actele de identitate şi libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor, proiect elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi publicat pe pagina de internet a instituţiei.

PROTEST AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INCLUDEREA CAMPANIILOR DE PRESA PRINTRE “VULNERABILITĂŢI” LA ADRESA SIGURANŢEI NAŢIONALE

Astăzi, 17 august 2010, APADOR-CH s-a adresat comisiilor parlamentului care iau în discuţie în această perioadă strategia privind siguranţa naţională atrăgând atenţia că aceasta conţine prevederi inacceptabile cu privire la presă şi deci la libertatea de exprimare.

Comunicat APADOR – CH

APADOR-CH informează că astăzi, 16 august 2010, a solicitat Ministrului Administraţiei şi Internelor dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

ANUNŢ APADOR-CH

APADOR-CH invită organizaţiile neguvernamentale din ţară cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”

Comunicat APADOR-CH

Pe data de 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Carabulea împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la viaţă şi a dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante

Comunicat APADOR-CH

Astăzi, 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Ciupercescu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Dragoş Ciupercescu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Scrisoare deschisa a APADOR-CH

APADOR-CH constată cu îngrijorare că subcomisia juridică comună a Camerei Deputaţilor care lucrează la Codul penal şi Codul de procedură penală a menţinut posibilitatea folosirii torturii, tratamentelor inumane sau degradante în cadrului procesului penal (art.100).

COMUNICAT DE PRESĂ Conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki organizează la Bucureşti conferinţa finală a proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”, proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

ANUNŢ

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) invită organizaţiile neguvenamentale bucureştene cu profil de tineret să ia parte la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârile CEDO în cele două cazuri Ieremeiov împotriva României

Astăzi, 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la liberă exprimare, în două cauze Ieremeiov împotriva României.

PROIECTUL „ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE PUTERNICE PENTRU PERSOANE VULNERABILE”

APADOR-CH invită avocaţii interesaţi să participe la seria de sesiuni de instruire cu tema „Protecţia drepturilor omului şi combaterea discriminării” ce vor fi organizate în lunile septembrie-decembrie 2009 la Bucureşti şi în 4 centre din ţară.

Ne incurca o lege. Nu-i nimic, o modificam!

Coalitia “Opriti Codurile” atrage atentia, cu ingrijorare, asupra modului in care Guvernul Romaniei intelege sa respecte legile statului de drept.

COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A RESTRÂNGE LIBERATEA DE COMUNICARE PE INTERNET

Pe 27 mai 2009, APADOR-CH a transmis Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti observaţiile sale cu privire la proiectul unei legi de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, supus dezabaterii publice

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cazul Damian-Burueană şi Damian împotriva României

Astăzi, 26 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Damian-Burueană şi Damian împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la tratamente inumane, a dreptului la o anchetă efectivă în cazul supunerii la tratamente inumane, a dreptului la un proces efectiv şi a dreptului la respectarea domiciliului. Reclamanţii au fost susţinuţi în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Olteanu împotriva României

Astăzi, 14 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Olteanu împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Nicu Olteanu, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH prin avocaţii cu care colaborează.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României

Astăzi, 7 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la un recurs efectiv în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României. Reclamanta a fost susţinută în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

Protest APADOR-CH privind definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal

APADOR-CH protestează faţă de menţinerea în definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal a condiţiei proporţionalităţii apărării faţă de atac.

Invitaţie APADOR-CH şi CEDES

APADOR-CH şi CEDES invită organizaţiile neguvernamentale locale din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita să participe la atelierul de lucru cu tema „Rolul prefectului în asigurarea transparenţei decizionale” ce va fi organizat în luna aprilie 2009 la Sighişoara.