Abonează-te la newsletter!

COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA NECESITATEA DEZINCRIMINĂRII CALOMNIEI

APADOR-CH constată cu îngrijorare apariţia unui nou caz în care libertatea de exprimare este pusă în pericol prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti în contradicţie cu Constituţia României şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

PROTESTUL APADOR-CH împotriva încălcării libertăţii de exprimare în cazul Băsescu-Ciuvică

APADOR-CH îşi exprimă dezacordul faţă de hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat procesul de calomnie intentat de dl. Traian Băsescu, actualul Preşedinte al României, împotriva dlui. Mugur Ciuvică. Asociaţia consideră că decizia instanţei reprezintă o încălcare a libertăţii de exprimare.

Lege nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

Scopul prezentei legi este protectia informatiilor clasificate…

Lege nr. 16/1996 Legea Arhivelor Nationale

Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului…