Procese câștigate la CEDO

Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a stabilit data audierii publice în ”dosarul mineriadei din iunie 1990”

Marea Cameră de 17 judecători a Curții Europene a Drepturilor Omului a stabilit ca audierea publică în cauza Anca Mocanu și alții c. României (”dosarul mineriadei din iunie 1990”) să aibă loc pe data de 2 octombrie 2013.

România condamnată de CEDO pentru că a încălcat obligația de a coopera cu instanța europeană, dar și pentru violarea articolelor 6, 8, 10 și 13 în cazul Bucur şi Toma

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunţat o hotărâre în cauza Bucur şi Toma c. României, prin care a reţinut încălcarea de către statul român a articolului 38 (obligaţia de a coopera cu Curtea), a articolului 6 (dreptul la un proces echitabil), a articolului 10 (dreptul la libera exprimare), a articolului 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie) şi a articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Convenţie)

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Viorel Cucu c. România

La data de 13 noiembrie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre în cauza Cucu c. României (22362/06) prin care a condamnat statul român pentru încălcarea articolului 3 al Convenției- dreptul de a nu fi supus unui tratament degradant- precum şi a dreptului de a vota, drept protejat de art. 3 Protocolul nr. 1 al Convenţiei. Reclamantul a fost susţinut în demersurile sale de APADOR-CH

Comunicat privind hotărârea CEDO în cauza Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia,prin care România a fost sancționată pentru neretrocedarea bunurilor aparținând Bisericii Romano-Catolice

Comunicat privind hotărârea CEDO în cauza Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia,
prin care România a fost sancționată pentru neretrocedarea bunurilor aparținând Bisericii Romano-Catolice

Marea Cameră a CEDO confirmă privarea de libertate în cauza Creangă împotriva României

Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Creangă împotriva României şi a sancţionat privarea de libertate a unei persoane chemate şi obligate să rămână la sediul parchetului pentru a a da declaraţii, în lipsa aplicării măsurii reţinerii sau arestării preventive

Intervențiile APADOR-CH pe lângă Comitetul de Miniștri, pentru implementarea hotărârilor CEDO

Cauzele CEDO în care APADOR-CH a transmis comunicări către Comitetul de Miniștri, privind modul de implementare a hotărârilor CEDO la nivel național

CEDO condamnă din nou România pentru tratamente inumane şi degradante din partea Poliţiei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Roşioru împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante, atât sub aspect material cât şi procedural.

Cauza Cornelia Popa contra României

România, condamnată în 2012 pentru încălcarea articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul Cornelia Popa contra României

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Vili Rupa (nr.2) v. România

Astăzi, 19 iulie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra cazului Vili Rupa (nr.2) împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante (articolul 3 din Convenţia europeană), precum şi a dreptului la un recurs efectiv (articolul 13).