Procese câștigate la CEDO

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Viorel Cucu c. România

La data de 13 noiembrie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre în cauza Cucu c. României (22362/06) prin care a condamnat statul român pentru încălcarea articolului 3 al Convenției- dreptul de a nu fi supus unui tratament degradant- precum şi a dreptului de a vota, drept protejat de art. 3 Protocolul nr. 1 al Convenţiei. Reclamantul a fost susţinut în demersurile sale de APADOR-CH

Comunicat privind hotărârea CEDO în cauza Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia,prin care România a fost sancționată pentru neretrocedarea bunurilor aparținând Bisericii Romano-Catolice

Comunicat privind hotărârea CEDO în cauza Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia,
prin care România a fost sancționată pentru neretrocedarea bunurilor aparținând Bisericii Romano-Catolice

Marea Cameră a CEDO confirmă privarea de libertate în cauza Creangă împotriva României

Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Creangă împotriva României şi a sancţionat privarea de libertate a unei persoane chemate şi obligate să rămână la sediul parchetului pentru a a da declaraţii, în lipsa aplicării măsurii reţinerii sau arestării preventive

Intervențiile APADOR-CH pe lângă Comitetul de Miniștri, pentru implementarea hotărârilor CEDO

Cauzele CEDO în care APADOR-CH a transmis comunicări către Comitetul de Miniștri, privind modul de implementare a hotărârilor CEDO la nivel național

CEDO condamnă din nou România pentru tratamente inumane şi degradante din partea Poliţiei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Roşioru împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante, atât sub aspect material cât şi procedural.

Cauza Cornelia Popa contra României

România, condamnată în 2012 pentru încălcarea articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul Cornelia Popa contra României

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Vili Rupa (nr.2) v. România

Astăzi, 19 iulie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra cazului Vili Rupa (nr.2) împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante (articolul 3 din Convenţia europeană), precum şi a dreptului la un recurs efectiv (articolul 13).

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Mosley împotriva Marii Britanii

Pe 10 mai 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Mosley împotriva Marii Britanii, în care APADOR-CH a susţinut dreptul la liberă exprimare, în calitate de terţ intervenient, împreună cu alte asociaţii europene.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Cornelia Popa împotriva României

Astăzi, 29 martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Cornelia Popa împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la liberă exprimare.