Abonează-te la newsletter!

Comunicat de presa

APADOR-CH informează că astăzi, 9 noiembrie 2010, a solicitat Ministrului Sănătaţii dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Comunicat de presă

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) şi Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) au lansat joi, 4 noiembrie a.c., raportul cu tema „Durabilitate şi continuitate în serviciile sociale”.

Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Cucolaş împotriva României

Astăzi, 26 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Cucolaş împotriva României şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la rele tratamente. Reclamantul, Marius Stelian Cucolaş, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

DOCUMENT DE POZIŢIE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

APADOR-CH, în cadrul proiectului “Facilitatea exercitării dreptului la asociere în România” a identificat mai multe probleme privind înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale şi a propus un set de soluţii

COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A DREPTULUI DE LIBER ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

APADOR-CH protestează faţă de modul în care a înţeles Ministerul Sănătăţii să sărbătorească 28 septembrie - Ziua internaţională a dreptului de a şti şi anume prin iniţierea unui proiect care încearcă limitarea nelegală a acestui drept, prevăzut în Constituţie şi în Legea nr. 544/2001.

Parlamentul European trebuie să spună NU cenzurii Internetului

O propunere de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile – ce urmează a fi discutată de săptămâna viitoare în cadrul Parlamentului European - poate instaura cenzura asupra Internetului

Comunicat de presă al APADOR-CH cu privire la nerespectarea dreptului la viaţă privată şi a transparenţei decizionale la adoptarea reglementărilor privind cardul naţional de sănătate

APADOR-CH protestează împotriva adoptării nelegale de către Guvern a Hotărârii pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.

CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

APADOR-CH adresează jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi invitaţia de a se implica în dezbaterea publică a proiectului de ordonanţă ce vizează modificarea cadrului legislativ privind evidenţa persoanelor, actele de identitate şi libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor, proiect elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi publicat pe pagina de internet a instituţiei.