Monitorizarea condițiilor de detenție – penitenciare

Raport asupra vizitei la Penitenciarul de Minori şi Tineri Târgu Mureş

Din anul 2009 Penitenciarul Târgu Mureș a fost reorganizat devenind dintr-un penitenciar cu regim închis pentru adulți o unitate care cazează preponderent minori și tineri, de sex masculin.

Consumatorii de droguri în arest preventiv, o abordare din perspectiva drepturilor omului

Atrage atenția asupra utilității reducerii aplicării măsurii de arestare preventivă consumatorilor de droguri în România. În unele cazuri, măsurile terapeutice sunt mai eficiente decât încarcerarea și constatarea că alternativele încarcerării sunt aplicare rar în cazul consumatorilor de droguri.

Raport asupra vizitei la Penitenciarul Mărgineni

În penitenciarul de maximă siguranţă se găseau, la data vizitei, 922 de deţinuţi, toți bărbați, din care 22 de tineri şi 4 minori aflaţi în tranzit. Din numărul total, 240 erau în detenţie preventivă și 12 neincluși în vreun regim. 180 de deținuți sunt încadrați la maximă siguranță, 444 la regim închis, 20 semideschis și 26 de deținuți în regim deschis, care lucrează la Gospodăria Agrozootehnică (GAZ).

Raport asupra vizitei în Penitenciarul Rahova- Bucureşti

Vizita a avut ca obiectiv întâlnirea deţinutului Ninel Viorel Onţică al cărui caz este în atenţia organizaţiei de mai mulţi ani deoarece pe timpul detenţiei a fost de mai multe ori privat de tratamentul cu metadonă (substitut legal care îi era furnizat chiar de o instituţie a statului, Centrul de Asistenţă Integrată în Adicţii – CAIA – Obregia, din subordinea Agenţiei Naţionale Antidrog)

Raport asupra vizitei la Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti

La data de 28 iunie 2013 două reprezentante ale APADOR-CH au vizitat Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti.

Raport asupra vizitei la Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin

Două reprezentante ale APADOR-CH au vizitat sediul central al Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin și secția exterioară Vânjuleț, situată la proximativ 30 de kilometri de oraș

Raport asupra vizitei la Penitenciarul Craiova

Supraaglomerarea este o problemă stringentă recunoscută și de responsabili. Penitenciarul are instalate 1317 paturi într-un spațiu de 2626 mp, adică de două ori mai multe paturi decât ar trebui pentru a fi respectate standardele internaționale.

Raport asupra vizitei la Penitenciarul Galaţi

În decembrie 2005, la Penitenciarul Galaţi cea mai mare problemă era alimentarea deficitară cu apă potabilă pentru deţinuţi atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Raport asupra vizitei la Penitenciarul Ploiești

Penitenciarul Ploiești constă într-un sediu central, unitatea Rudului, amplasată în centrul orașului, două secții exterioare, Berceni și Movila Vulpii și o gospodărie agro-zootehnică (GAZ), acestea trei din urmă fiind amplasate în comune limitrof

Raport asupra vizietei la Penitenciarul de Femei Târgşor

Penitenciarul Târgşor, situat în vecinătatea oraşului Ploieşti, judeţul Prahova, este unicul din ţară destinat femeilor şi găzduieşte persoane condamnate definitiv la pedepse privative de libertate şi pe cele deja condamnate printr-o hotărâre definitivă dar care sunt cercetate în stare de arest preventiv în altă cauză